Voorgeschiedenis

Hoe dan wel?

De stichting wil Social Return opgaves anders inrichten dan tot op heden gedaan wordt. In de huidige situatie worden kandidaten tijdelijk bij aannemers geplaatst waarbij na afloop van het project de kandidaat terugkeert naar zijn of haar oude situatie. De communicatie en organisatie van dergelijke trajecten gaan vaak moeizaam en door de wisselende opdrachtgevers en opdrachtnemers moet steeds worden geïnvesteerd in nieuwe contacten en nieuwe mensen. Voor zowel de kandidaten als de opdrachtgevers en opdrachtnemers is dit niet effectief.

De stichting ziet een duurzame oplossing door SROI over projecten heen te organiseren en kandidaten van het ene naar het andere project te laten doorstromen. Kandidaten stromen via de stichting van het ene naar het andere werk en komen bij verschillende aannemers terecht. Zo krijgen kandidaten een goed beeld van wat de sector biedt en hebben zij meer kans om onder begeleiding een persoonlijk opleidingsplan samen te stellen. Aannemers hebben een vast aanspreekpunt binnen de stichting en weten dat de kandidaat die zij krijgen enthousiast en gemotiveerd is. Opdrachtgevers weten dat het budget voor SROI duurzaam wordt besteed. Een win-win-win situatie!

 
klein5
klein4
klein6